Advokáti a advokátní koncipienti

Mgr. Tomáš Gartšík

advokát, insolvenční správce, hostující advokát ve Slovenské republice

Po absolutoriu Právnické fakulty Masarykovy univerzity nastoupil jako advokátní koncipient. Po složení advokátních zkoušek zahájil v roce 2001 advokátní praxi jako zakládající partner kanceláře. Od roku 2001 dosud také vykonává činnost insolvenčního (dříve konkursního) správce.

Tomáš se zabývá zejména obchodním právem, nemovitostním právem, právem mezinárodního obchodu, ochrannými známkami a insolvenčním řízením. Působí rovněž jako obhájce v trestních věcech. Hovoří anglicky a německy, má pracovní znalosti ruštiny.

Mgr. Michal Gruber

advokát, insolvenční správce

Po absolutoriu Právnické fakulty Masarykovy univerzity nastoupil jako advokátní koncipient. Po složení advokátních zkoušek zahájil v roce 2000 advokátní praxi jako zakládající partner kanceláře. Od roku 2000 dosud také vykonává činnost insolvenčního (dříve konkursního) správce.

Michal se zabývá zejména obchodním právem, nemovitostním právem, právem mezinárodního obchodu a insolvenčním řízením. Působí rovněž jako obhájce v trestních věcech. Hovoří anglicky.

Mgr. Hynek Jašek

advokát

Po absolutoriu Právnické fakulty Masarykovy univerzity nastoupil jako advokátní koncipient. Po složení advokátních zkoušek zahájil v roce 2000 advokátní praxi. Od roku 2015 je partnerem kanceláře.

Hynek se zabývá zejména obchodním právem, nemovitostním právem a působí jako obhájce v trestních věcech. Hovoří anglicky.

Administrativa a správa insolvencí

Andrea Fenkart, DiS

vedoucí kanceláře, správa insolvenční agendy

Po několikaleté praxi ve švýcarském hotelovém řetězci nastoupila Andrea do naší advokátní kanceláře. Andrea vede administrativu kanceláře, zejména se zabývá správou insolvenčních řízení. Hovoří německy a anglicky.

Božena Singerová

sekretariát, správa insolvenční agendy

Paní Božena posílila administrativní tým kanceláře v roce 2017. Vede sekretariát kanceláře a zajišťuje administrativní činnosti, současně se zabývá správou dat v insolvenčních řízeních a prací s příslušným software.

Of Counsel

JUDr. Jiří Valdhans, Ph.D

Jiří je specialistou na mezinárodní právo soukromé; v této oblasti působí na katedře mezinárodního a evropského práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity. Je autorem mnoha odborných publikací a učebnic. Je odborným konzultantem kanceláře ve složitých otázkách mezinárodního práva soukromého a zabývá se především zpracováváním stanovisek z této oblasti.

Externí spolupráce

Ing. Vlasta Pátková

daňová poradkyně

Vlasta vykonává činnost daňové poradkyně od roku 1991 a je stejnou dobu vedoucí účetní kanceláře. Hovoří anglicky.

RNDr. Stanislav Drbal

daňový poradce

Stanislav vykonává činnost daňového poradce od roku 1994 a je stejnou dobu vedoucím účetní kanceláře. Hovoří anglicky.

Ing. Ladislav Žalio

auditor

Ladislav vykonává činnost auditora od roku 1994 a je stejnou dobu vedoucí účetní kanceláře. Hovoří anglicky.

Mgr. Jiří Daneš

Jiří je ředitelem obecně prospěšné společnosti Ústav sociálních inovací (www.socialni-inovace.cz), která sdílí naše kancelářské prostory. Jiří se zabývá regionálními operačními programy a fondy EU.

Je předním evropským regionalistou, teoretikem místního rozvoje a expertem na rozvoj znevýhodněných či vyloučených lokalit. Významná je i přednášková a vzdělávací činnost.

Advokátní kancelář
Gartšík, Gruber, Jašek a spol.

  • Divadelní 616/4
  • Brno
  • 602 00
  • Email: info@akggs.cz
  • Tel.: +420 725 570 423

Kontaktujte nás